Is roestvast staal milieuvriendelijk?

Wat is dat nu weer voor een vraag? Natuurlijk is roestvast staal niet goed voor ons milieu…….
O ja? Is dat echt zo?
Zullen we eens wat dieper in de materie duiken voordat we een oordeel vellen?

Roestvast staal versus milieu.

Voordat we iets meer vertellen over roestvast staal en milieu zullen we hieronder  enkele begrippen definiëren.

Verschillende benamingen roestvast staal

In België spreekt men veelal over inox, in Nederland over rvs. Inox komt van het Franse woord inoxidable 

Verschil roestvast staal en roestvrij staal.

In de volksmond worden roestvast staal en roestvrij staal willekeurig door elkaar heen gebruikt.
Strikt genomen kun je niet ècht van roestvrij staal spreken. Nieuw staal dat nog niet geroest kun je ook roestvrij staal noemen.
Er is dus een duidelijk verschil. Roestvrij staal is nog niet geroest maar kan nog wel (gaan) roesten.
Roestvast staal kan in principe niet meer roesten, alhoewel ook hier uitzonderingen op zijn.

Samenstelling roestvast staal.

Roestvast staal versus milieuRoestvast staal bestaat grotendeels uit gewoon ijzer, maar moet minimaal 11% tot 12% chroom bevatten en minder dan 1,2 procent aan koolstof. Roestvast staal bevat verder ook silicium, mangaan, molybdeen , titanium en stikstof.  Door meer koolstof en chroom toe te voegen krijgt het staal een zelf herstellende oxidelaag. Deze laag noemen we ook wel oxidehuid of passivatielaag. Hierdoor wordt het onderliggende metaal beter beschermd en dus wordt de corrosieweerstand sterk verbeterd.

Uitzonderingen.

Er zijn twee mogelijkheden dat roestvast staal toch gaat roesten, bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van chlorides of bij de verontreiniging van het materiaal door ‘gewoon’ staal dat wel roest. Hierdoor kan put-erosie ontstaan in het Engels wel pitting genoemd. Vele roestvaste staalsoorten zijn zeer gevoelig voor chloor. Bij stadswater of zwembadwater bijvoorbeeld zal het chloor plaatselijk de beschermende laag chroomoxide aantasten. Er ontstaat dan het begin van een ondiep putje, waar zich weer meer chloor-ionen verzamelen, waardoor de aantasting bij voorkeur op die plaats doorgaat en het putje dieper wordt. Meer weten over roestvast staal?

Roestvast staal en milieu.

Steeds meer afvalschroot komt ter beschikking.

Hoewel de productie van roestvast staal niet echt milieuvriendelijk is te noemen zitten er ook voordelen aan de toepassing van inox of rvs. Zeker als we bedenken dat er steeds meer afvalschroot ter beschikking komt. Daardoor – gericht naar de toekomst –  neemt de productie van nieuw staal in zekere zin af.  Natuurlijk toenemende vraag naar nieuw staal door economische vooruitgang blijven uiteraard een belangrijke rol spelen.

Sterk, recyclebaar en lange levensduur.

Roestvast staal is ontzettend sterk, volledig recyclebaar en het heeft bovendien een levensduur van zeker honderden jaren bij een goed gebruik.

Keuzes maken.

Als we een keuze moeten maken tussen plastic promotieartikelen die goedkoper zijn dan roestvast staal is het zeker de moeite waard uw keuze eens goed te analyseren. En dat niet alleen vanwege een chiquer uiterlijk. Denk maar eens aan het grote assortiment drinkflessen als promotieartikel. Maar ook drinkrietjes, bamboe snijplanken in combinatie met roestvast stalen messen zijn voorbeelden hoe het ook anders kan..

Als je dan ook nog weet dat RVS ontzettend lang meegaat qua gebruik dan kunnen we gerust stellen dat roestvast staal terecht een milieuvriendelijke keuze is. Denkend aan de toekomst voor de komende generaties bouwen we gericht mee aan het vergroten van afvalschroot en het verminderen van de productie van nieuw staal. 

Recyclebaar

80 % recyclen is veel…

We hebben natuurlijk ook te maken met overbodig RVS, niet meer bruikbaar als product waar het ooit voor diende. Meer dan 80% van dit afgedankte inox is echter te recyclen.

 

Minder energie nodig en behoud van kwaliteit.

In de staalindustrie gebruikt men veel minder energie voor het maken van staal met afgedankt schroot dan voor het produceren van nieuw staal, waarvoor ertsen moet worden gedolven. Ze zijn al gelegeerd. Het is ook fijn te weten dat roestvast staal steeds weer opnieuw gerecycled kan worden, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het materiaal.

Voor een levensvatbare recycling van roestvast staal moet er voldoende overbodig en afgedankt (bereikbaar) roestvast staal aanwezig zijn. In de praktijk gaan roestvast stalen producten gemiddeld 25 jaar mee voordat ze op de stortplaats terecht komen. Er kan momenteel nog niet worden voldaan aan de gevraagde hoeveelheid schroot. Daarom moeten er dus nog steeds ertsen worden gewonnen voor de productie van ijzer, nikkel, chroom en molybdeen.

Verbranding.

In de meeste gevallen komt afgedankt roestvast staal terecht in verbrandingsinstallaties. Met magneten wordt roestvast staal uit de bodemassen gehaald. Daarna wordt het weer gescheiden van andere metalen zoals bijvoorbeeld aluminium. 

Lees ook eens dit artikel in het licht van een teveel aan verbrandingsovens.

voorbeelden roestvast stalen producten

 

Eigendomsrechten

AH Holding B.V. behoudt zich alle eigendomsrechten en andere rechten voor van Promotoday.nl en informatie via Promotoday.nl omtrent de aangeboden producten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AH Holding B.V. is het niet toegestaan informatie en/of huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Niets uit de tekst of foto´s in de website van Promotoday.nl mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

Hieronder een greep uit onze kleine- en grote relaties