Op deze pagina vertellen we iets over het begrip Eco, in vele verschillende landen op vele verschillende manieren geïnterpreteerd. En niet in het minst in Europa…….

Eco een breed begrip

Wat is Eco..?

Allereerst zouden we het eens moeten zien te worden over het feit dat het woord Eco een hele brede betekenis kan hebben. Voor dit begrip bestaat geen eensluidende definitie. Vele mensen in Nederland zullen het woord Eco verschillend interpreteren, laat staan hoe mensen bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk er over denken…
Dus er bestaat geen harde richtlijn. Geen kader waar binnen we ” dit is wèl Eco en dat is niet Eco ” kunnen plaatsen.


Katoen is in deze context is een mooi voorbeeld.

Hardliners onder ons zullen zonder meer stellen…….katoen is alleen Eco als het biologisch geteeld is. Sommigen gaan zelfs nog een stapje verder. Ze stellen dat dit pas zo is wanneer het biologisch geteelde katoen GOTS gecertificeerd is.

Katoen, jute of plastic..?

Katoen. Een wijdverspreide algemene denkwijze is dat het merendeel van de mensen vindt dat “standaard” katoen Eco is. Waarom…? Een niet onbelangrijke vraag. 
Wereldwijd worden de volgende antwoorden gegeven: “Katoen is natuurlijk en groeit steeds weer opnieuw“. en “Het is altijd nog beter dan een plastic product“, bijvoorbeeld een plastic tas. Plastic komt voort uit fossiele grondstoffen. Ondanks dat er producten uit biologisch afbreekbare plastics en gerecyclede plastics bestaan die we als Eco producten naar voren schuiven…

Anderen – niet in het minst Europeanen – brengen het argument naar voren dat katoen helemaal niet duurzaam is. “Omdat er héél veel water wordt verspild zowel gedurende de katoenteelt alsook tijdens de katoen-productie“.
Items zoals gebleekte- en ongebleekte katoen zijn een veel besproken onderdeel in deze (katoen) materie. En dan spreken we nog niet eens over gekleurde katoen….. Welke verfstoffen zijn er gebruikt….?

Ekopromotieartikelen biedt bijvoorbeeld tassen aan die gemaakt zijn uit standaard katoen, het gewone alledaagse katoen dus. Als we in ogenschouw nemen dat de meeste markten dit standaard katoen wèl als Eco betitelen, dan zijn deze voorgenoemde tassen dus Eco….

In relatie tot andere materialen waaruit tassen kunnen zijn gemaakt zouden we bij ” standaard katoen ” kunnen spreken van een “eerste stap Eco“. Immers het groeit iedere keer weer opnieuw.  We blijven af van onze fossiele bronnen zoals aardolie dus in die zin spreken we hier over een ” Eco light ” product.

Jute. Een plantaardige vezel die na katoen wereldwijd het meest wordt gebruikt voor de fabricatie van o.a. tassen, jute matten, jute touw is zeker een Eco product. Het heeft ongelooflijk veel voordelen t.o.v. andere plantaardige vezels, is sterk en mooi. T.o.v. katoen heeft jute maar weinig water nodig om te gedijen.
De jute plant kan ongeveer 6 maanden per jaar geteeld worden en heeft daardoor een hoge opbrengst.

MEER WETEN OVER JUTE

Film over Eco.

Bekijk ondertussen eens een leuk filmpje over Eco, het wekt verwachtingen op, het inspireert…

Doel

Het is niet ons doel om standaarden neer te zetten of kaders te scheppen voor het begrip Eco.

Al evenmin om  te oordelen hoe ver mensen moeten gaan in hun gedachten over Eco en welke producten ze moeten kopen. We gaan dus niet de lijnen uitstippelen voor onze relaties en klanten.

Ons doel is meer om mensen weg te houden van ècht slechte en twijfelachtige promotieartikelen. Stap voor stap proberen wij – in de tijd – en – samen met onze relaties – een “groene” evolutie te creëren. Daarbij gaan onze promotieartikelen er steeds groener uitzien. U zult bij Ekopromotieartikelen.nl dan ook geen echte ” niet Eco producten ” tegen komen.

PET tassen….

Zo kunnen we ook een discussie opzetten over gerecyclede PET tassen. Tassen die gemaakt zijn uit plastic flessen dus.

Natuurlijk ze zijn gerecycled maar……nog wel steeds van plastic . Zullen ze op het eind van de rit opnieuw gerecycled worden..? Of in zee gedumpt worden…? Of misschien wel verbrand….?
U leest er meer over op ons blog.

Katoen versus plastic.

Als we opnieuw het katoen er bij betrekken, het standaard katoen dus, niet gerecycled en niet biologisch geteeld.
We zullen dan moeten toegeven dat ” in zekere zin ” een standaard katoenen product misschien wel meer Eco is dan een PET product.
Immers zoals eerder gesteld we hebben onze fossiele voorraad bronnen geen geweld aangedaan.
Maar 90% van ons zal zeggen dat PET tassen een Eco product zijn.

Stappenplan.

Veel van onze Eco producten ontwikkelen zich in stappen…

We kunnen in eerste instantie vanuit de basis spreken van “slechte” pure plastic of “slechte” standaard katoen. In een volgende stap komen we terecht op gerecyclede plastic (PET),  bio-katoen of gerecyclede katoen. Halen we het sociale aspect er bij – bijvoorbeeld in bio katoen –  dan is deze biologisch geteelde katoen op Fair trade basis geteeld weer een stap verder.

Bij sommige producten staan we nog in de kinderschoenen. Mooi voorbeeld is de pure plastic rekenmachine versus de PLA rekenmachine, een eerste stap bergopwaarts dus.
Stappen dus in een steeds meer “groenere wereld” van morgen…

Kostenplaatje.

En dan moeten we natuurlijk het aloude kostenplaatje niet vergeten. Niet iedereen is bereid voor een bepaald standaard product 120 Eurocent te betalen i.p.v. 0,25 Eurocent.

Wij geven daarom onze relaties de kans om keuzes te maken. We kunnen en mogen onze klanten niet dwingen tot een ” take it or leave it ” keuze…oftewel vrij vertaald je neemt een niet Eco product of een hoogwaardig Eco product uit biologisch geteelde katoen op Fair trade basis. De keuze is aan u dierbare klant.

Tot slot.

Tot slot nog een opmerking over het product aluminium. Alweer een andere invalshoek.

Zoals ieder van ons wel weet worden bij de productie van aluminium enorme kosten gemaakt. Als we nu weten dat 98% van alle aluminium producten nog steeds gebruikt en hergebruikt worden door recycling dan kunnen we stellen dat aluminium een prima Eco product is. Ook hier is die eerste stap weer gemaakt. In dit geval – een hele grote stap – om het product aluminium steeds weer te hergebruiken tot aan het oneindige toe.
Maar………-in tegenstelling tot katoen- hebben we voor het aluminium wèl ooit  onze fossiele brandstoffen geweld aan moeten doen…

En zo ziet u maar hoe verdeeld we over “Eco” zouden kunnen denken…

Eigendomsrechten

AH Holding B.V. behoudt zich alle eigendomsrechten en andere rechten voor van Ekopromotieartikelen.nl en informatie via Ekopromotieartikelen.nl omtrent de aangeboden producten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AH Holding B.V. is het niet toegestaan informatie en/of huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Niets uit de tekst of foto´s in de website van Ekopromotieartikelen.nl mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

ONE THOUGHT ON “ECO…. EEN BIJZONDER BREED BEGRIP”