disclaimer

Aansprakelijkheid

AH Holding B.V. waaronder Promotoday.nl resulteert sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook die verband houdt met het gebruik van deze site van Promotoday.nl of met de (tijdelijke) onmogelijkheid de Promotoday website te kunnen raadplegen. Tevens is AH Holding B.V. nimmer aansprakelijk voor schade die  het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Promotoday.nl is verkregen.

Verwijzing website

Indien via de inhoud van andere websites naar de website van Promotoday.nl wordt verwezen of indien via de website van Promotoday.nl naar de inhoud van websites van derden wordt verwezen dan aanvaardt AH Holding B.V. voor deze inhoud geen enkele aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten

AH Holding B.V. behoudt zich alle eigendomsrechten en andere rechten voor van Promotoday.nl en informatie via Promotoday.nl omtrent de aangeboden producten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AH Holding B.V. is het niet toegestaan informatie en/of huisstijl te kopiëren, te  vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Niets uit de tekst of foto´s in de website van Promotoday.nl mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

Hieronder een greep uit onze kleine- en grote relaties