Beleidsverklaring 

AlphaHuys Holding BV ( Promotoday.nl, ) 

Bevordering duurzaam bosbeheer in het kader van duurzaam inkopen

Overwegende dat:

de bossen op onze aarde van onschatbare waarde zijn: 80% van alle dier- en plantensoorten is afhankelijk van het bos.

Bos biedt onderdak en werk aan vele honderden miljoen mensen, beschermt ons tegen de gevaren van erosie en overstromingen en de bomen die er groeien leggen tijdens hun groei CO2 vast. Het bos geeft ons daarmee ook een milieuvriendelijke, onuitputtelijke en hernieuwbare grondstof: HOUT

samar rainforest 2

bossen wereldwijd onder druk staan door ontbossing en slecht beheer, is het belangrijk dat bossen ‘duurzaam’ worden beheerd.

Door een balans in de ecologische, sociale en economische functies kan het bos voor volgende generaties wèl behouden blijven en de vele functies voor mens en dier blijven vervullen;

momenteel nog geen 10% van de bossen aantoonbaar duurzaam wordt beheerd, 

is er een dringende noodzaak om certificering van goed bosbeheer uit te breiden. Een brede acceptatie van verschillende, internationaal erkende, systemen voor certificering van bosbeheer levert de grootste bijdrage aan het wereldwijd bevorderen van duurzaam bosbeheer;

samar rainforest 3

AlphaHuys Holding BV ( Promotoday.nl) als wederverkoper in promotionele Eco producten

Een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat dit gebruik niet ten koste gaat van het bos en toekomstige generaties en zich daarom wil inspannen om het duurzaam beheren van bossen te bevorderen. Door te vragen naar producten uit duurzaam beheerd bos willen wij een stimulans geven aan de verbetering van het bosbeheer en niet-duurzame vormen van beheer ontmoedigen.

logo promotoday
Besluiten wij,

AlphaHuys Holding BV (Promotoday.nl) voorkeur te geven aan leveranciers die aantoonbaar producten uit duurzaam beheerd bos kunnen leveren. Wij vinden het belangrijk dat deze herkomst wordt aangetoond door middel van geloofwaardige, onafhankelijke Chain of Custody-certificering op basis van internationaal overeengekomen eisen en normen. In dit kader erkennen wij PEFC, FSC en keurmerken op basis van gelijkwaardige principes als bewijs voor aantoonbare herkomst uit duurzaam beheerd bos.

Plaats: Roosendaal                       Datum: 28-12-2015
Handtekening Directie AlphaHuys Holding BV.  

(om veiligheidsedenenen  is onze handekening niet op deze site geplaatst).

 

Eigendomsrechten

AH Holding B.V. behoudt zich alle eigendomsrechten en andere rechten voor van Promotoday.nl en informatie via Promotoday.nl omtrent de aangeboden producten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AH Holding B.V. is het niet toegestaan informatie en/of huisstijl te kopiëren, te  vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Niets uit de tekst of foto´s in de website van Promotoday.nl mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.